Latest products

HANSAMINIMAT

SÄKERHET OCH HYGIEN UNDER TVÄTTSTÄLLETVDI 6000 rekommenderar termostater på tvättstället för vårdinrättningar och barnverksamheter. Man anser att skydd mot att skålla sig är nödvändigt. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen(Tyskland)(GUV-SR 2002)preciserar: Vattentemperaturen för armaturer som barn kan komma åt får inte överstiga 40° C.

HANSAPROTEC-systemet bidrar avgörande till att bibehålla dricksvattnets kvalitet: Samtliga delar av mässing i armaturenheten som har kontakt med dricksvatten har en blyhalt på mindre än 0,3 % och är fria från nickelskikt.

• Säker: HANSAMINIMAT reglerar och begränsar temperaturen som fullvärdig termostat till det förinställda värdet (vid tillverkningen 39 °C, egen anpassning möjligt).

• Flexibel: Alla tvättställsarmaturer kan användas. Befintliga installationer kan kompletteras snabbt och enkelt.

• Ekonomisk: Optimal för tappventiler för varmvattenförsörjning. Perfekt också för uppgradering.


TERMISK DESINFEKTION MED TIDSFÖRDEL


Varmt vatten är den perfekta grogrunden för legionella. En motåtgärd är termisk desinfektion enligt tyska DVGW W 551: minst 3 minuter minst 70 °C vattentemperatur ur öppet utlopp.

• Enkel: Sätt i den bifogade nyckeln, dra handtaget framåt och vrid till stopp och lås därmed upp.

• Tidssparande: Den valda blandartemperaturen bibehålls efter spolningen utan efterjustering.

• Säker: Felmanövrering eller manipulering förhindras effektivt. Genom den röda signalfärgen på termostaten ser man direkt att en termisk desinfektion genomförs.

HANSAMINIMAT Broschure (PDF-Download) 

  Zurück zur Übersicht
 9 / 8